Nasze prawo


Poniżej podano jedynie linki. Należy w nie kliknąć aby ukazał się regulamin.
Statut Polskiego Związku Wędkarskiego Ustawa z dn. 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym z późniejszymi zmianami Ustawa z dn. 18 lipca 2001, Prawo wodne ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 17 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie.