Plan działań


Przedstawiamy poniżej PLAN DZIAŁANIA SPOŁECZNEJ STRAŻY RYBACKIEJ
NA 2009 ROK, W POWIECIE SANDOMIERSKIM.


1. Weryfikacja strażników.

2. Organizacja szkolenia Strażników SSR.

3. Utrzymanie na bieżąco kontaktów z Komandantem PSR i Policją.

4. W miarę potrzeb i okoliczności, planowanie dodatkowych wspólnych kontroli
z PSR i Policją.

5. Uaktywnienie współpracy ze Strażą Miejską.

6. Nasilić planowanie kontroli na tarliskach w czasie tarła i w czasie zarybiania.

7. Podejmować na bieżąco działania interwencyjne w przypadku zawiadomienia
o zanieczyszczeniu wód oraz kłusownictwie.

8. W miarę możliwości prowadzić częstsze akcje kontrolne wybranych łowisk, zwłaszcza o dużej presji wędkarskiej.