SkładkiTERMIN WPŁACANIA ROCZNEJ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ
W "KWS LUSOX"
UPŁYWA DNIA 3 MAJA W KAŻDYM ROKU KALENDARZOWYM.
PO TYM TERMINIE CZŁONEK KLUBU BĘDZIE OBOWIĄZANY WPŁACIĆ WPISOWE
W KWOCIE NA DANY ROK!


Składki na 2012 rok:- wpisowe: 25 PLN- członkowska: 50 PLN