Składki 2012


Tabela wysokości składek członkowskich okręgowych
na ochronę i zagospodarowanie wód w 2012 roku.
Lp.Rodzaj składki członkowskiej okręgowej na ochronę
i zagospodarowanie wód
Wysokość składki
w PLN
Składki roczne pełne dla członków PZW na wszystkie wody Okręgu (ogólnodostępne* i zbiorniki wydzielone**) – uprawniające do wędkowania wszystkimi dozwolonymi w Okręgu metodami wynikającymi z RAPR i regulaminów wewnętrznych Okręgu.
I1.Składka roczna pełna200,00
2.Składka roczna ulgowa dla:
- młodzieży szkolnej, studentów w wieku od 16 do 24 lat,
- członków odznaczonych srebrną i złotą odznaką PZW,
- kobiet po ukończeniu 60 roku życia,
- mężczyzn po ukończeniu 65 roku życia.
100,00
3.Składka roczna dla członka uczestnika PZW20,00
II1.Składka roczna podstawowa ulgowa (tzw. wody górskie) z tytułu deklaracji do wędkowania tylko w wodach ogólnodostępnych (z wyłączeniem zbiorników wydzielonych), wszystkimi dozwolonymi w Okręgu metodami.100,00
2.p>strong>Składka roczna ulgowa( tzw. wody górskie) dla:
- młodzieży szkolnej i studentów w wieku od 16 do 24 lat,
- odznaczonych srebrną i złotą odznaką PZW,
- kobiet po ukończeniu 60 roku życia,
- mężczyzn po ukończeniu 65 roku życia

60,00
III1.Składka roczna podstawowa ulgowa (tzw. wody nizinne) z tytułu deklaracji do wędkowania tylko w wodach ogólnodostępnych(z wyłączeniem zbiorników wydzielonych), i przy rezygnacji z wędkowania metodą spinningową.80,00
2.

Składka roczna ulgowa( tzw. wody nizinne) dla:
- młodzieży szkolnej i studentów w wieku od 16 do 24 lat,
- odznaczonych srebrną i złotą odznaką PZW,
- kobiet po ukończeniu 60 roku życia,
- mężczyzn po ukończeniu 65 roku życia

55,00
IVSkładka ulgowa pełna wynikająca z deklaracji wędkarza o chęci do wędkowania tylko na zbiornikach wodnych wydzielonych
1.Składka podstawowa roczna - członek PZW (tzw. zbiorniki)160,00
VSkładki okresowe pełne uprawniające, członków PZW, do wędkowania we wszystkich wodach Okręgu wszystkimi dozwolonymi w Okręgu metodami
1.Składka okresowa dla członka PZW - 1-dniowa20,00
2.Składka okresowa dla członka PZW - 3-dniowa40,00
3.Składka okresowa dla członka PZW - 7-dniowa60,00
Dla niezrzeszonych posiadających kartę wędkarską oraz osób nie posiadających karty wędkarskiej i stałego zameldowania w Polsce.
1.Składka okresowa dla niezrzeszonych 1-dniowa60,00
2.Składka okresowa dla niezrzeszonych 7-dniowa180,00
3.Składka okresowa dla niezrzeszonych 1-miesięczna360,00


Wyjaśnienia do tabeli składek:


1. Wody ogólnodostępne to wody płynące nizinne i górskie oraz zbiorniki wodne nie ujęte w wykazie wód wydzielonych.


2. Zbiorniki wodne wydzielone to wody dzierżawione przez Okręg , na których obowiązują odrębne regulaminy połowu przyjęte uchwałą Zarządu Okręgu. Regulamin taki można nabyć u skarbników Kół w momencie wnoszenia składek członkowskich.3. Osoby korzystające z ulg wymienionych w tabeli składek są zobowiązane do okazania dokumentu poświadczającego uprawnienie do uzyskania ulgi.


4. Na podstawie § 15 pkt. 2 Statutu PZW członkowie honorowi Związku są zwolnieni ze świadczeń członkowskich. Dotyczy to, również składek członkowskich okręgowych.5. Członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami, zwolnieni są z wnoszenia składek okręgowych na ochronę i zagospodarowanie wód.6. Opłata egzaminacyjna upoważniająca do ubiegania się o kartę wędkarską wynosi20 złotych. Osoby do lat 16 zwolnione są z wnoszenia w/w opłaty.
7. Składka okręgowa wniesiona przez członka uczestnika PZW upoważnia do wędkowania na wodach PZW ogólnie dostępnych całego kraju.


8. Osoby posiadające uprawnienia do wędkowania w krajach UE, wnoszą składkę Okręgową, jak członkowie PZW.9. Na zbiornikach wodnych: Topiołki, Zdanów, Przeria, Karwów – wędkarze, członkowie Okręgu Tarnobrzeg, mogą na nich wędkować wnosząc składkę roczną, na dany w/w jeden zbiornik w wysokości 50 zł., po wcześniejszym wniesieniu składki Okręgowej Okręgu Tarnobrzeg, na tzw. „wody nizinne lub górskie”.Wędkarze Okręgu Tarnobrzeg, którzy wniosą składkę pełną podstawową (jak w pkt. I lub IV) mogą łowić na tych akwenach bez wnoszenia innych składek.


10. Warunki wędkowania na Zalewie w Janowie Lubelskim będą uzgodnione z Burmistrzem Miasta i Gminy i podane w terminie późniejszym, oraz ogłoszone na tablicy informacyjnej i Internecie.11. Stawy Gminne w Baranowie Sandomierskim – wędkowanie zgodnie z regulaminem stawów.

Na terenie Okręgu PZW w Tarnobrzegu obowiązuje zakaz połowu metodą trollingową.


Za Zarząd Okręgu


Prezes Antoni Brudz